prof. Avramovic

Prof. dr sci.med Siniša Avramović , oftalmolog

Rođen u Beogradu 1954.godine.

Obrazovanje:

 • 1980. Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu
 • 1988. Specijalizacija iz oftalmologije, Medicinski fakultet u Beogradu
 • 1990. Magisterijum iz oftalmologije, Medicinski fakultet u Beogradu
 • 2000. Doktorat  iz oftalmologije, Medicinski fakultet u Beogradu “Radna sposobnost kod pseudofaka”

Radno iskustvo:

 • 1989.- 2008. KBC Zvezdara, Klinika za očne bolesti
 • 2008.-2011. Klinika za ocne bolesti VMA u Beogradu na mestunačelnika Odeljenja za prednji segment oka I glaukom
 • 2008.  Vanredni profesor oftalmologije, FASPER, Univerzitet u Beogradu
 • 2009. Vanredni  profesor oftalmologije Medicinski fakultetVMA
 • 2011.-2019.  Miloš klinika, hirurg prednjeg segmenta oka(katarakta, glaukom, presadjivanje rožnjače)

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • American Academy of Ophthalmology  ( AAO )
 • European Society od Cataract and refractive Surgeons ( ESCRS)
 • Srpsko Lekarsko Društvo
 • Udruženje oftalmologa Srbije
 • Srpsko  udruženje za kataraktu I refraktivnu hirurgiju (SSCRS),član i  predsednik do 2011.
 • Član Udruženja glaukomatologa Srbije

Uža specijalnost/ poseban interes

 • Glaukom, katarakta

Značajna profesionalna dostignuća:

 • Ekspetrski trening u Nemačkoj kod prof Neuhann  i u KliniciFjodorov, Sankt Peterburg.
 • Autor univerzitetskog udžbenika “ Razvojni  oftalmološki poremećaji”, autor poglavlja u dve monografije  i oko 110 publikovanih i referisanih stručnih radova.
 • Vodio kurseve za  fakoemulzifikaciju sa teoretskom i praktičnom nastavom. Obučio veći broj specijalista  savremenoj hirurgiji katarakte.
 • Sertifikovan hirurg  za mikrodrenažne implantate  u hirurgiji glaukoma-Allergan.
 • Sertifikovan hirurg za AcrySof Phakic Lens-Alcon.
 • Uredjivao stručni časopis  Fakulteta za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu
 • Strani jezici    engleski jezik , ruski jezik
TOP