dr Vladimir Draganić

Dr Vladimir Draganić

Rođen 1965. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1991. godine.
Od 1993. do 1996. godine bio je na specijalizaciji iz oftalmologije na Klinici za očne bolesti Vojnomedicinske akademije, gde je od 1997. godine stalno zaposlen kao specijalista oftalmolog.

Tečno govori engleski jezik. Stručno polje rada mu je operacija katarkte – fakoemulzifikacija, i licencirani je instruktor za operaciju katarakte sistemima Alcon i Bausch & Lomb. U vrhu je po broju urađenih operacija u Srbiji. Među operisanim kataraktama u velikom procentu su zastupljeni kompleksni slučajevi (katarakte nakon povreda – traumatske katarakte, katarkte udružene sa drugim očnim oboljenjima, urođene katarakte). Takođe je uradio veliki broj operacija rekonstrukcija prednjeg segmenta, nakon povreda ili prethodnih operacija sa komplikacijama.

Održao je veliki broj predavanja, kao i kurseva iz oblasti operacije katarakte, sa prikazom rešavanja najkomplikovanijih slučajeva. Uvek je pozivan ne samo kao predavač i instruktor, već i kao predsjedavajući u sesijama za katarktu na oftalmološkim kongresima. Načelnik je odeljenja za prednji segment Klinike za očne bolesti Vojnomedicinske Akademije.

Оbrаzоvаnjе

2004 – Prоmоvisаn u sеniоr instruktоrа zа fаkоеmulzifikаciјu sistemima Bausch&Lomb

1997 – položio specijalistički ispit iz oftalmologije na VMA

1992 – diplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu

Krеtаnjе u službi

od 2011 – načelnik I odeljenja očne klinike VMA

od 2009 – instruktor za implantaciju multifikalnih, toričnih i premijum sočiva (Alcon)

od 2004 – senior instruktor za fakoemulzifikaciju Bausch &Lomb

od 1997 – zaposlen kao specijalista za očne bolesti Očne klinike VMA

Stručnа usаvršаvаnjа

2004 – Institut zа оčnе bоlеsti KCS- usаvršаvаnjе iz оblаsti hirurgiје rоžnjаčе i kаpаkа

2006 – Klinikа “Мilоš”- usаvršаvаnjе iz оblаsti implаntаciје multifоkаlnih i iris clip sоčivа

Oblast interesovanja

Hirurgija katarakte – Višegodišnje iskustvo u implantaciji intraokularnih sočiva” premijum” grupe kao i multifokalnih, toričnih i asferičnih sočiva kao i rešavanje eventualnih postoperativnih komplikacija.

Hirurgija kapaka

Člаnstvо

Udružеnjе оftаlmоlоgа Srbiје

Оftаlmоlоškа sеkciја SLD

Publikacije

Phacoemulsification in uveitic cataract. In: Abstract book.VII Serbian ophthalmology congress; 2006; Vrnjačka Banja, Serbia; pg 25.

Complications of PHACO surgery and ways to solve them. In: Abstract book. IX Serbian ophthalmology congress; 2008; Zlatibor, Serbia; pg 42

TOP