Hirurgija

Hirurgija

U Beogradskom Oftalmološkom Centru naš tim iskusnih specijalista i oftalmo-hirurga vam pruža široku lepezu hirurških usluga i intervencija koje idu u korak sa najmodernijim svetskim trendovima: laserske intervencije na prednjem i zadnjem segmentu oka, najsavremenije hirurgije katarakte, glaukoma, estetske i funkcionalne hirurgije kapaka, kao i aplikacije AntiVegf terapije.

Beogradski Oftalmološki Centar okuplja medicinski kadar koji poseduju spoj visokog akademskog obrazovanja i višegodišnjeg praktičnog iskustva u oblasti očne hirurgije. Prateći najnovije svetske hirurške metode i tehnološke trendove, uz strogo poštovanje naučnih kriterijuma, medicinski kadar okupljen u Beogradskom Oftalmološkom Centru predstavlja pionire u našoj zemlji i regionu u oblastima savremene hirurgije katarakte i glaukoma – od poduhvata u refraktivnoj hirurgiji sočiva sa prvom  implantacijom trifokalnih i EDOF sočiva u zemlji, pa do skleralne fiksacije intraokularnog sočiva metodom Hofmanovog džepa, kao i skleralne fiksacije metodom po Šariotu.

PHACO+PCL sa žutim filterom

ultrazvučna operacija katarakte sa ugradnjom sočiva, koja u sebi ima inkorporirani žuti filter čija je uloga da štiti makulu, odnosno žutu mrlju, kao i funkciju žute mrlje.

PHACO+PCL – asferično sočivo

ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva koje eliminiše optičke sferne aberacije, što za pacijenta znači da će periferija vidnog polja biti apsolutno jasna kao i centralni deo vidnog polja. Podgrupa asferičnih sočiva su ona koje sadrže i žuti filter, čime se koji služi za zaštitu očnog dna.

Komplikovana Katarakta OP

najčešće podrazumeva operaciju katarakte koja je udružena sa pseudoeksfolijatilnim sindromom (PEKS). Hirurgija koja podrazumeva operaciju katarakte, često zahteva i ugradnju stabilizacionih prstenova, koji se javljaju kada je katarakta nastala pod uticajem traume, odnosno udarca.

Komplikovana katarakta + anti VegF

hirurgija katarakte, najčešće udružena sa dijabetičkim promenama na oku, kada se osim hirurgije katarakte, to jest uklanjanja zamućenog sočiva, rešava i dioptrijski problem oka i dijabetička terapija aplikacijom anti VegF terapije tokom operacije.

PHACO+PCL – multifokal sočivo

ugradnja multifokalnih sočiva koja mogu da imaju različitu adiciju, odnosno, dodatak za izoštravanje slike na blizu. U pitanju su sočiva koja se ugrade u oko nakon čega pacijenti ne moraju da nose naočare i za blizu i za daljinu.

PHACO+PCL – torično sočivo

ultrazvučna operacija katarakte gde se ugrađuju torična koja ispravljaju postojeći astigmatizam, odnosno, nepravilno zakrivljenu rožnjaču.

PHACO+PCL – verisyse sočivo

kod pacijenata kod kojih je nemoguće bezbedno izvršiti operaciju katarakte zato što je nestabilno sočivo, ili kod pacijenata kod kojih mora da se eksplantira ranije ugrađeno sočivo u nekoj drugoj ustanovi, ili kod pacijenata kod kojih uopšte nije ugrađeno sočivo, zapravo se ugrađuju sočiva koja se fiksiraju za dužicu i zovu se verisyse sočiva.

SEC. implantacija

između ostalog podrazumeva implantaciju verisyse sočiva ili brojne bezšavne – bez šavova – tehnike fiksiranja interokularnog sočiva unutar oka kako bi se pacijentima omogućila jasna vidna oštrina.

Operacija glaukoma

Klasična operacija glaukoma, trabekulektomija, odnosno filtraciona operacija kojim se postiže smanjenje očnog pritiska u oku, nakon što su iscrpljene sve mogućnosti lečenja medikamentima i laserima.

PHACO+TTR

klasična operacija glaukoma, trabekulektomija, odnosno filtraciona operacija kojim se postiže smanjenje očnog pritiska u oku, nakon što su iscrpljene sve mogućnosti lečenja medikamentima i laserima.

Operacija glaukoma sa ugradnjom implanta – ExPRESS

Savremena hirurgija glaukoma ne podrazumeva samo trabekulektomiju nego postoje i implanti koji se ugrađuju u oko koji predstavljaju valuve kojima se odvodi očna vodica, to je najsavremenija hirurgiju glaukoma trenutno na svetu.

Pupiloplastike

Intervencije u kojima se zbog povrede ili ranije hirurške intervencije, zenica nije pravilna te treba da se napravi pravilni centralni mali krug od zeničnog otvora.

Operacija halaciona

Operacije raznih vrsta čmičaka i gnojnih akumulacija na kapcima.

Operacija pterigijuma

Operacija duplikature režnjače na unutrašnjem ili spoljnom delu oka i radimo ih sa dijamantskim polišerima za rožnjaču.

Obliteracija punktuma

Kod problema suvog oka se u odvodne kanale suznih puteva postavljaju čepići koji su resorptivni i koji ne dozvoljavaju da ono malo suza što se proizvede otekne kroz suzne puteve, već ih zadržavaju na površini oka.

Anti-VegF (avastin) I doza

Injekcije koje se daju unutar oka a čija je funkcija povlačenje patoloških krvnih sudova koji dovode do curenja i do nastanka lažnih formi degeneracije žute mrlje. Predstavljaju jako često patologiju u dijabetičkim promenama na očnom dnu.

Anti-VegF (Eylea)

Injekcije koje se daju unutar oka a čija je funkcija povlačenje patoloških krvnih sudova koji dovode do curenja i do nastanka lažnih formi degeneracije žute mrlje. Predstavljaju jako često patologiju u dijabetičkim promenama na očnom dnu. Eylea je najsavremenija i najefikasnija injekcija za lečenje senilne degeneracije žutih mrlja i dijabetičkih makularnih edema.

PHACO+PCL popust

U mesecima kada bolnica formira akcije.

Katarakta PHACO sa trodelnim sočivom

Operacija u kojoj se ubacuje sočivo koje ima idealne reflektivne prelomne karakteristike za oko ali je iz nekog razloga nestabilnosti ili fiksacije sočiva potrebno ugraditi trodelno a ne jednodelno sočivo.

Katarakta PHACO EDOF trifokal

Ultrazvučna operacija u kojoj se postiže najkompleksiniji efekat za pacijente koji žele da se oslobode u potpunosti nošenja naočara – za blizu, za srednju distancu, daljinu, periferne delove vidnog polja.

Katarakta PHACO plus prednja vitrektomija plus IOL

Podvrsta operacije komplikovanih katarakti ili ranije iskomplikovanih leakti koje treba da se reoperišu i da se izvrši revizija.

Estetska hirurgija kapaka Blefarohalaza za oba oka

Operacija viška kože gornjeg kapka koji daje utisak smanjenog otvora između kapaka i smanjenja oka.

Xantelazmi kapaka

Intervencije nad akumulacijom masnog tkiva u koži koje se pojavljuju kao žute naslage unutrašnjeg dela oka. Uklanjanje je estetska stvar.

Papilomi

Često na površini kapka ili rubu kapka mogu da remete raspored suznog filma na površini oka pa se s toga uklanjaju.

Entropijum

Posuvrtanje kapka put oka, na unutra, što dovodi do trenja između trepavica i površina oka pa se zapravo radi funkcionalna hirurgija koja i funkcionalna i estetski ispravlja položaj ruba kapka.

CTR

Stabilizacioni prsten „capsular tension ring“ koji se ugrađuje u slučaju nestabilne katarakte.

Anti-VegF (avastin) II i III doza

Injekcije za lečenje senilne degeneracije žute mrlje u vlažnoj formi i dijabetičkih makularnih edema.

Ektropium

Rub kapka izvrnut ka spolja, te se onda vraća ka površini oka da bi lepo nalegao na površinu oka.

Oko Starija Osoba

Kombinujući najsavremeniju tehnologiju, visoku stručnost i višedecenijsko iskustvo, naš medicinski kadar je u mogućnosti da sprovede i najdelikatnije intervencije. Interdisciplinarni pristup, neprekidno usavršavanje i edukacija, držanje koraka sa najnovijim tehnološkim pomacima u hirurškoj oftalmologiji, ali i individualan i personalizovan pristup svakom pojedinačnom problemu, jesu garant visoko profesionalne usluge i prvoklasnih rezultata kojima se možemo pohvaliti kao tim posvećenih stručnjaka i oftalmo-hirurga. U Beogradskom Oftalmološkom Centru, Vaše oči su naša briga. Dođite da vidite!

Savremena procedura operacije katarakte

PHACO+PCL

sa žutim filterom – ultrazvučna operacija katarakte sa ugradnjom sočiva, koja u sebi ima inkorporirani žuti filter čija je uloga da štiti makulu, odnosno žutu mrlju, kao i funkciju žute mrlje .

PHACO+PCL

asferično sočivo – ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva koje eliminiše optičke sferne aberacije, što za pacijenta znači da će periferija vidnog polja biti apsolutno jasna kao i centralni deo vidnog polja. Podgrupa asferičnih sočiva su ona koje sadrže i žuti filter, čime se koji služi za zaštitu očnog dna.

Komplikovana Katarakta OP

najčešće podrazumeva operaciju katarakte koja je udružena sa pseudoeksfolijatilnim sindromom (PEKS). Hirurgija koja podrazumeva operaciju katarakte, često zahteva i ugradnju stabilizacionih prstenova, koji se javljaju kada je katarakta nastala pod uticajem traume, odnosno udarca.

Komplikovana katarakta + anti VegF

hirurgija katarakte, najčešće udružena sa dijabetičkim promenama na oku, kada se osim hirurgije katarakte, to jest uklanjanja zamućenog sočiva, rešava i dioptrijski problem oka i dijabetička terapija aplikacijom anti VegF terapije tokom operacije.

HS Hi R Neo
TOP