Milan Vukičević

dr Milan Vukićević,

Rođen 1981

Obrazovanje:

  • 2012 - 2016. Specijalističke studije, specijalizacija iz oftalmologije VMA Beograd
  • 2000 - 2006. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Kretanje u službi:

  • 2018 - Beogradski oftalmološki centar
  • 2016 - 2017. Medicinski sistem Beograd.
  • 2012 - 2016. Vojno medicinska akademija Beograd
  • 2010 - 2012. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Prolom Banja - ambulanta Lukovska banja
  • 2008 - 2010 Zc Toplica Prokuplje (SHMP, Odeljenje Urgentne Medicine)

Oblast rada:

  • Opšta oftalmologija
  • Hirurgija prednjeg segmenta oka
  • Ultrazvuk oka
TOP