Doc. dr sc. med. Marko Kontić

Rođen 1973. godine, Marko Kontić 1999. godine završava Medicinski fakultet u Beogradu, i od 2001. godine stiče svoja znanja i veštine kao lekar na specijalizaciji na Klinici za očne bolesti na Vojnomedicinskoj Akademiji – VMA.

U ovoj visokostručnoj medicinskoj ustanovi koja važi za najveću bolnicu u Srbiji, u jugoistočnoj Evropi, pa čak i za jednu od najvećih u svetu, instituciji sa međunarodnom reputacijom, Marko Kontić stiče neprocenjivo iskustvo i doktorat, te ostaje kao docent na Medicinskom fakultetu VMA, predmet oftamologija, sve do 2017. godine.

Usavršavanje

Dr Kontić se bavi oboljenjima prednjeg segmenta oka i do sada je uradio više hiljada operacija katarakte metodom fakoemulzifikacije, te je specijalizovan za najkompleksnije slučajeve u oblasti hirurgije, kao što su operacije katarakte kod pacijenata sa angularnim i kapsularnim glaukomom, traumatske katarakte, kao i operacije subluksiranih katarakti, o čemu je održao i veći broj predavanja na domaćim i međunarodnim skupovima.

Naučni rad

Izdvaja se pionirskim radom, kao prvi u našoj zemlji koji je uradio skleralnu fiksaciju intraokularnog sočiva metodom Hofmanovog džepa, kao i skleralnu fiksaciju metodom po Šariotu.

Osim hirurgije katarakte bavi se i hirurgijom glaukoma i do sada je uradio veliki broj filtracionih operacija kao i kombinovanih operacija katarakte i glaukoma, te ugradio najveći broj ExPRESS šantova (metoda u hirurškom lečenju glaukoma) u našoj zemlji.

Do sada je objavio oko 60 naučnih radova i sažetaka u domaćim i stranim stručnim časopisima.

Član je:

  • Upravnog odbora Udruženja glaukomatologa Srbije,
  • Udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju Srbije,
  • Američke oftalmološke akademije,
  • Evropskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju i
  • Internacionalnog udruženja hirurga glaukoma.

Svojim veštinama, predanim radom i višegodišnjim iskustvom, dr Marko Kontić je garant visoke profesionalnosti i jedinstvenog hirurškog umeća.