Specijalista oftalmologije

Rođen 1981.

Obrazovanje:

  • 2012 – 2016. Specijalističke studije, specijalizacija iz oftalmologije VMA Beograd
  • 2000 – 2006. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Karijera

  • 2018 – Beogradski oftalmološki centar

  • 2016 – 2017. Medicinski sistem Beograd

  • 2012 – 2016. Vojno medicinska akademija Beograd

  • 2010 – 2012. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Prolom Banja – ambulanta Lukovska banja

  • 2008 – 2010 Zc Toplica Prokuplje (SHMP, Odeljenje Urgentne Medicine)

Oblast rada:

  • Opšta oftalmologija

  • Hirurgija prednjeg segmenta oka

  • Ultrazvuk oka