Dr Vladimir Draganić

Rođen 1965. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1991. godine.
Od 1993. do 1996. godine bio je na specijalizaciji iz oftalmologije na Klinici za očne bolesti Vojnomedicinske akademije, gde je od 1997. godine stalno zaposlen kao specijalista oftalmolog.

Obrazovanje

 • 2004 – Prоmоvisаn u sеniоr instruktоrа zа fаkоеmulzifikаciјu sistemima Bausch&Lomb

 • 1997 – položio specijalistički ispit iz oftalmologije na VMA

 • 1992 – diplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu

Karijera

 • od 2011 – načelnik I odeljenja očne klinike VMA

 • od 2009 – instruktor za implantaciju multifikalnih, toričnih i premijum sočiva (Alcon)

 • od 2004 – senior instruktor za fakoemulzifikaciju Bausch &Lomb

 • od 1997 – zaposlen kao specijalista za očne bolesti Očne klinike VMA

Iskustvo

Tečno govori engleski jezik. Stručno polje rada mu je operacija katarkte – fakoemulzifikacija, i licencirani je instruktor za operaciju katarakte sistemima Alcon i Bausch & Lomb. U vrhu je po broju urađenih operacija u Srbiji. Među operisanim kataraktama u velikom procentu su zastupljeni kompleksni slučajevi (katarakte nakon povreda – traumatske katarakte, katarkte udružene sa drugim očnim oboljenjima, urođene katarakte). Takođe je uradio veliki broj operacija rekonstrukcija prednjeg segmenta, nakon povreda ili prethodnih operacija sa komplikacijama.

Stručnа usаvršаvаnjа

2004 – Institut zа оčnе bоlеsti KCS – usаvršаvаnjе iz оblаsti hirurgiје rоžnjаčе i kаpаkа

2006 – Klinikа “Мilоš”- usаvršаvаnjе iz оblаsti implаntаciје multifоkаlnih i iris clip sоčivа

Naučni rad

Održao je veliki broj predavanja, kao i kurseva iz oblasti operacije katarakte, sa prikazom rešavanja najkomplikovanijih slučajeva. Uvek je pozivan ne samo kao predavač i instruktor, već i kao predsjedavajući u sesijama za katarktu na oftalmološkim kongresima. Načelnik je odeljenja za prednji segment Klinike za očne bolesti Vojnomedicinske Akademije.

Publikacije

Phacoemulsification in uveitic cataract. In: Abstract book.VII Serbian ophthalmology congress; 2006; Vrnjačka Banja, Serbia; pg 25.

Complications of PHACO surgery and ways to solve them. In: Abstract book. IX Serbian ophthalmology congress; 2008; Zlatibor, Serbia; pg 42

Član je:

 • Udružеnjе оftаlmоlоgа Srbiје
 • Оftаlmоlоškа sеkciја SLD

Oblast interesovanja

 • Hirurgija katarakte – Višegodišnje iskustvo u implantaciji intraokularnih sočiva” premijum” grupe kao i multifokalnih, toričnih i asferičnih sočiva kao i rešavanje eventualnih postoperativnih komplikacija.
 • Hirurgija kapaka