Sanda Bogunović Stojičić, neurooftalmolog

Dr Sanda Bogunović Stojičić je rođena 1966. godine u Beogradu, gde je završila Osnovnu školu i I Beogradsku gimnaziju.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1992. godine. Specijalizaciju iz oftalmologije obavila je kao klinički specijalizant na Očnoj klinici u Beogradu, gde je 1998. položila specijalistički ispit sa odličnim uspehom.

Stalno je zaposlena na Neurohirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije, na mestu šefa ambulante za neurooftalmologiju. U toku dugogodišnjeg rada obavila je više od 30,000 neurooftalmoloških pregleda pacijenata iz zemlje i inostranstva. Takođe obavlja preglede pacijenata lečenih gama i sajber nožem.

Član je Udruženja ofttalmologa Srbije, Srpskog lekarskog društva i EUNOS-a.

Pohađala je mnoge kongrese u zemlji i inostranstvu. Predstavila je najnovija dostignuća u terapiji tumora centralmog nervnog sistema gama nožem, koji utiču na vid u svojim radovima.

Pacijenti sa nerazjašnjenim gubitkom vida, glavoboljama, sa ispadima u vidnom polju, promenama na očnom živcu, nejednakim zenicama i spuštenim očnim kapcima, sa neurohirurškim, neurološkim i nekim endokrinolokim bolestima, kandidati su za neuooftalmološki pregled.

TOP