Dijabetična retinopatija

Bolesti Oka
Glavne komplikacije šećerne bolesti na oku nastaju zbog poremećaja mikrocirkulacije. Kao posledica oštećenja malih krvnih sudova u oku dolazi do pojave mikro-okluzija i posledičnog curenja iz krvnih sudova, kao i do pojave krvarenja na očnom dnu.

Katarakta

Katarakta - Bolesti Oka
Katarakta predstavlja zamućenje prirodnog sočiva koje dovodi do smanjenja vidne oštrine. Katarakta je jedan je od najčešćih uzroka slepila u svetu i javlja se obično na oba oka, prvo na jednom pa kasnije i na drugom. Pretpostavlja se da u Srbiji svake godine kataraktu dobije više desetina hiljada ljudi.