Najmoderniji svetski trendovi

Hirurgija u korak sa najmodernijim svetskim trendovima: laserske intervencije na prednjem i zadnjem segmentu oka, najsavremenije hirurgije katarakte, glaukoma, estetske i funkcionalne hirurgije kapaka, kao i aplikacije AntiVegf terapije.

Beogradski Oftalmološki Centar okuplja medicinski kadar koji poseduju spoj visokog akademskog obrazovanja i višegodišnjeg praktičnog iskustva u oblasti očne hirurgije. Prateći najnovije svetske hirurške metode i tehnološke trendove, uz strogo poštovanje naučnih kriterijuma, medicinski kadar okupljen u Beogradskom Oftalmološkom Centru predstavlja pionire u našoj zemlji i regionu u oblastima savremene hirurgije katarakte i glaukoma – od poduhvata u refraktivnoj hirurgiji sočiva sa prvom  implantacijom trifokalnih i EDOF sočiva u zemlji, pa do skleralne fiksacije intraokularnog sočiva metodom Hofmanovog džepa, kao i skleralne fiksacije metodom po Šariotu.

Operaciona sala

Vrste intervencija

Phaco

Anti-VegF

Ostale intervencije

Oftalmoloski Centar

Savremena procedura operacije katarakte

Kombinujući najsavremeniju tehnologiju, visoku stručnost i višedecenijsko iskustvo, naš medicinski kadar je u mogućnosti da sprovede i najdelikatnije intervencije. Interdisciplinarni pristup, neprekidno usavršavanje i edukacija, držanje koraka sa najnovijim tehnološkim pomacima u hirurškoj oftalmologiji, ali i individualan i personalizovan pristup svakom pojedinačnom problemu, jesu garant visoko profesionalne usluge i prvoklasnih rezultata kojima se možemo pohvaliti kao tim posvećenih stručnjaka i oftalmo-hirurga. U Beogradskom Oftalmološkom Centru, Vaše oči su naša briga. Dođite da vidite!