Beogradski Oftalmološki Centar

Cenovnik

(cena dole navedenih usluga obuhvata oftalmološki pregled oba oka)

Kompletan oftalmološki pregled 6.000,00
Dioptrijski pregled 2.500,00
Dnevna kriva intraokularnog pritiska 3.000,00
A-scan ultrazvučni pregled 3.000,00
B-scan ultrazvučni pregled (za jedno oko) 4.000,00
HRT – retinalna tomografija 2.500,00
KVP – Perimetrija 4.000,00
Kornealna topografija 2.500,00
OCT – Optička koherentna topografija 6.000,00
Ispitivanje suznog filma 1.000,00
CCT – Pahimetrija 2.000,00
Kontrolni pregled 3.500,00
Merenje očnog pritiska – Tonometrija 1.000,00
Paket neurooft. pregled (OCT, KVP, Hertel, Išihara, opšti neuroof. pr.) 17.000,00
Neurooftalmološki pregled 9.000,00
Kontrolni neurooftalmološki pregled 6.000,00
Neurooftalmološki pregled uz analizu priložene dokumentacije 12.000,00
Ispitivanje kolornog vida 2.500,00
Fundus kamera foto (oba oka) 1.000,00
Širmerov test 2.000,00
Biometrijsko merenje oka 4.500,00
Dioptrijski pregled u cikloplegiji 4.000,00
Preoperativni pregled 9.000,00

(cena usluge je za jedno oko)

Argon laser 18.000,00
Yag SLT laser  18.000,00
Yag laser, iridotomija 18.000,00
Yag laser, kapsulotomija (skidanje sekundarne katarakte) 18.000,00

Bris oka+antibiogram

2.500,00
Subkonjunktivalna aplikacija injekcija 2.000,00
Skidanje sutura 1.200,00
Terapija 1.000,00
Aplikacija terapetskog mekog kontaktnog sočiva 2.000,00
Zamena terapieutskog sočiva 2.000,00
Ispiranje suznih puteva 2.500,00
Obliteracija suznih kanala implantima (plug) 4.500,00
Needling + 5FU 12.000,00
AntiVegf inekcije I doza 30.000,00
AntiVegf inekcije II,III,IV doza po dozi 20.000,00
AntiVegf inekcije (EYLEA) 90.000,00
Operacija halaciona (čmičak) 12.000,00
Ectropium 72.000,00
Entropium 72.000,00
Bleferoplastika (estetska hirurgija kapaka) 90.000,00
Uklanjanje papiloma 12.000,00
Operacija ptoze (spuštenog gornjeg kapka) 110.000,00
Uklanjanje promene na kapku 24.000,00
PH (histopatologija) 3.500,00
Ksantalazma 18.000,00
Ciste na oku 18.000,00
Prednja vitrektomija 18.000,00
Implantacija CTR 24.000,00
Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva PAN OPTICS 168.000,00
Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom belog hidrofobnog sočiva 96.000,00
Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom žutog sferičnog sočiva 120.000,00
Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom asferičnog sočiva 135.000,00
Ultrazvučna operacija katarakte sa sekundarnom implantacijom sočiva 150.000,00
Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom toričnog sočiva 144.000,00
Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom multifokalnog sočiva 160.000,00
Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom EDOF ili trifokalnih sočiva 160.000,00
Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva SYNERGY 204.000,00
Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva TORIC SYMPHONY 156.000,00
Ultrazvučna operacija komplikovane katarakte sa implantacijom zadnjekomornog iris-clip(verisize sočiva) 150.000,00
Sekundarna implantacija sočiva 120.000,00
Operacija komplikovanih katarakti 160.000,00
Ultrazvučna operacija katarakte sa implantacijom sočiva VIVITY 204.000,00
Operacija glaukoma 140.000,00
Ugradnja drenažnog implanta 180.000,00
Anestezija opšta 24.000,00
Pupiloplastika 84.000,00
Ugradnja faknih intraokularnih sočiva 144.000,00
Hirurška obrada povrede prednjeg segmenta oka 180.000,00
Hirurgija sinblefarona (ožiljne promene vežnjače) 120.000,00
Operacija pterigiuma 36.000,00
Operacija pterigijuma sa autotransplatacijom vežnjače 48.000,00
Abrazija rožnjače sa aplikacijom EDTA 24.000,00
Iridectomia 24.000,00
Male hirurške intervencije 24.000,00
TOP